Systraskapet

Gruppen initierades som en lek och kommentar till Hilma af Klints konstnärsgrupp ”De fem” som var aktiv i början av förra seklet. Systraskapet skapades av elever vid Kungl. Konsthögskolan 2008. Då träffades gruppen varje måndag klockan sju och diskuterade konst utifrån en andlig aspekt. Varje möte innefattade en relationell rit eller andlig övning, samt samtal om hur riten/övningen upplevdes i förhållande till respektive deltagares eget konstnärskap.

2010 vandrade systraskapet längs pilgrimsleden ”El primitivo” i norra Spanien till Santiago de Compostela som resulterade i en utställning på Studio 44 i Stockholm 2012. I år ställer gruppen ut på den konstnärsdrivna Vattrångs konsthall.

www.systraskapet.se

 

<- Tillbaka